Privacyverklaring van Mozalyn

Je hebt te maken met de privacyverklaring van Mozalyn. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring “ik” staat wordt “Mozalyn” bedoeld.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten

Graag maak ik je erop attent dat ik de persoonsgegevens die je mij verstrekt zal verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met je te sluiten en uit te voeren. Als (potentiële) klant van Mozalyn gebruik ik jouw gegevens om je een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen van welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor jou te kunnen verrichten, te kunnen factureren en vlot en efficiënt met jou te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Je bent niet verplicht om mij jouw persoonsgegevens te verstrekken. Als je mij geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt dan is het echter wel mogelijk dat ik aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

Jouw gegevens worden door ByShan niet doorgegeven aan derden. Mocht dit in de toekomst veranderen zal ik altijd eerst contact met jou opnemen voor toestemming. I

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien je een offerte bij mij hebt opgevraagd maar je geen klant geworden bent, worden jouw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderd. Ben je wel klant bij mij geworden, dan bewaar ik jouw persoonsgegevens voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met jou volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen ik verplicht ben mijn administratie te bewaren voor de belastingdienst. Na afloop zal ik jouw persoonsgegevens verwijderen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om mij te vragen om jouw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kan je mij ook verzoeken om aanvulling van jouw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken.

Om jouw rechten te kunnen uitoefenen kun je contact opnemen via info,mozalyn@gmail.com